REGULAMIN

REGULAMIN

 1. KAŻDY UCZESTNIK ZAJĘĆ W PARKIECIARNI ZOBOWIĄZANY JEST DO ZAPOZNANIA SIĘ Z REGULAMINEM I DO JEGO PODPISANIA.
 2. UCZESTNICY ZAJĘĆ ZOBOWIĄZANI SĄ DO ZMIANY ODZIEŻY ORAZ OBUWIA ZANIM PRZYSTĄPIĄ DO TRENINGU.
 3. PARKIECIARNIA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA RZECZY ZAGUBIONE LUB SKRADZIONE NA TERENIE STUDIA.
 4. GWARANCJĘ MIEJSCA NA ZAJĘCIACH STANOWI UISZCZENIE OPŁATY MIESIĘCZNEJ DO 10 DNIA MIESIĄCA, BĄDŹ WYKUPIENIE ZAJĘĆ POJEDYNCZYCH (PIERWSZEŃSTWO MAJĄ OSOBY POSIADAJĄCE KARNET).
 5. W PRZYPADKU ZBYT DUŻEJ ILOŚCI CHĘTNYCH, INSTRUKTOR MA PRAWO ODMÓWIĆ UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH OSOBOM, KTÓRE NIE UREGULOWAŁY NALEŻNOŚCI.
 6. PŁATNOŚCI NALEŻY DOKONYWAĆ DO 10 DNIA KAŻDEGO MIESIĄCA.
 7. JEŻELI DO 20TEGO DNIA M-CA NIE ZOSTANIE UREGULOWANA PŁATNOŚĆ, A OPÓŹNIENIE TRWAJĄCE DŁUŻEJ NIŻ DO 20TEGO NIE BĘDZIE SKONSULTOWANE Z INTSTRUKTOREM, OPŁATA ZA DANY M-C RÓWNOWARTA BĘDZIE Z KARNETEM POCZĄTKOWYM (JAK DLA NOWYCH CZŁONKÓW STUDIA; PATRZ CENNIK).
 8. KOSZT KARNETÓW MIESIĘCZNYCH TO KWOTA ZRYCZAŁTOWANA I NIE ZMIENIA SIĘ W ZALEŻNOŚCI OD ILOŚCI POJEDYNCZYCH ZAJĘĆ W MIESIĄCU.
 9. PODPISUJĄC REGULAMIN ZGADZAM SIĘ Z CENAMI OBOWIĄZUJĄCYMI W STUDIU TAŃCA PARKIECIARNIA.
 10. NIEOBECNOŚĆ TANCERZA NA ZAJĘCIACH NIE JEST POWODEM DO ZWROTU KOSZTÓW PONIESIONYCH PRZY ZAKUPIE KARNETU. ODSTĘPEM OD TEJ REGUŁY SĄ JEDYNIE PRZYPADKI LOSOWE ROZPATRYWANE PRZEZ PROWADZĄCYCH.
 11. PARKIECIARNIA NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI ZA DZIECI POZA GODZINAMI ZAJĘĆ, W KTÓRYCH DZIECKO UCZESTNICZY.
 12. WYRAŻAM ZGODĘ NA WYKORZYSTANIE WIZERUNKU MOJEGO DZIECKA W CELACH PROMOCYJNYCH STUDIA (ZDJĘCIA, FILMY REKLAMOWE ITP.), W MATERIAŁACH REKLAMOWYCH TAKICH JAK: ULOTKI, PLAKATY, GADŻETY ITP.
 13. JEŚLI CZŁONEK STUDIA SYSTEMATYCZNIE OPUSZCZAĆ BĘDZIE PONAD 30% ZAJĘĆ W MIESIĄCU, NIE BĘDZIE BRANY POD UWAGĘ PODCZAS WYSTĘPÓW, POKAZÓW CZY ZAWODÓW. W W/W SYTUACJI INSTRUKTOR MOŻE ZDEGRADOWAĆ TAKĄ OSOBĘ DO „NIŻSZEJ” GRUPY LUB W EFEKCIE KOŃCOWYM WYDALIĆ ZE STUDIA.
 14. ZA SZKODY WYRZĄDZONE W STUDIU ODPOWIEDZIALNOŚĆ FINANSOWĄ PONOSZĄ RODZICE/PRAWNI OPIEKUNOWIE.
 15. INSTRUKTOR NIE ODPOWIADA ZA TRENINGI TANECZNE „DODATKOWE”.
 16. PŁATNOŚĆ ZA M-C WRZESIEŃ REGULUJEMY W WYSOKOŚCI 50% W TERMINIE LIPCOWYM (DO 10 LIPCA) NA KONTO LUB WCZEŚNIEJ (DO KOŃCA ROKU TANECZNEGO) W RECEPCJI KLUBU LUB U INSTRUKTORA. UISZCZENIE OPŁATY JEST GWARANCJĄ MIEJSCA W GRUPIE TANECZNEJ. W INNYM PRZYPADKU DANA OSOBA TRAKTOWANA JEST JAKO „NIEZDECYDOWANA” DO DALSZEGO UCZESTNICTWA W ZAJĘCIACH, A JEJ MIEJSCE W GRUPIE MOŻE ZAJĄĆ OSOBA "ZDECYDOWANA" .
 17. PODCZAS ZAJĘĆ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA DZIECI PONOSI OSOBA PROWADZĄCA DANE ZAJĘCIA. WYJĄTEK STANOWI GRUPA 3-6 LATKÓW W PRZYPADKU, KTÓREJ RODZICE ZOSTAWIAJĄ DZIECKO SAME NA WŁASNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ – ZALECANA JEST OBECNOŚĆ RODZICA W CZASIE ZAJĘĆ (WYJŚCIE DO TOALETY ITP.).
 18. KAŻDY RODZIC ZOBOWIĄZANY JEST DO COROCZNEGO PRZEDSTAWIENIA INSTRUKTOROWI ZAŚWIADCZENIA OD LEKARZA SPORTOWEGO (LUB INNEGO), O ZDOLNOŚCI DZIECKA DO UCZĘSZCZANIA NA ZAJĘCIA TANECZNE. W PRZYPADKU BRAKU ZAŚWIADCZENIA, RODZIC BIERZE NA SIEBIE PEŁNĄ ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA STAN ZDROWIA DZIECKA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ZAJĘC.
 19. PARKIECIARNIA ZASTRZEGA SOBIE PRAWO DO ZMIAN W REGULAMINIE.


ZASADY PARKIECIARNIARZA

 1. NIE  ŻUJEMY GUMY I NIE JEMY NA ZAJĘCIACH.
 2. NIE WYCHODZIMY Z ZAJĘĆ PRZED ICH ZAKOŃCZENIEM BEZ UPRZEDNIEJ KONSULTACJI Z INSTRUKTOREM.
 3. NIE WCHODZIMY NA SALĘ PRZED ZAKOŃCZENIEM ZAJĘĆ POPRZEDNIEJ GRUPY.
 4. DBAMY O HIGIENĘ OSOBISTĄ, ZDAJĄC SOBIE SPRAWĘ, ŻE NIE KAŻDY MA OCHOTĘ NA NIEMIŁE ZAPASZKI PODCZAS ZAJĘĆ.
 5. ZACHOWUJEMY PODSTAWOWE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA NA SALI:
  1. SALA SŁUŻY DO TAŃCZENIA, A NIE DO SPORTÓW WALKI BĄDŹ BIEGÓW PRZEŁAJOWYCH
  2. LUSTRA I ŚCIANY SĄ DELIKATNE JAK SKORUPKA KURZEGO JAJA, WIĘC NIE RZUCAMY SIĘ NA NIE   
 6. NIE UŻYWAMY KOMÓRKI NA ZAJĘCIACH.
 7. NIE TAŃCZYMY Z NIEBEZPIECZNYMI OZDOBAMI NA SOBIE.
 8. PAMIĘTAMY O CUKIERKACH URODZINOWYCH.
 9. PAMIĘTAMY, ŻE KONCENTRACJA NA ZAJĘCIACH JEST NIEZWYKLE WAŻNA I POMAGA SZYBCIEJ WSZYSTKO „OGARNĄĆ”.
 10. TO, ŻE COŚ NIE WYCHODZI JEST DLA NAS MOTYWACJĄ, A NIE PRZESZKODĄ.
 11. INFORMUJEMY INSTRUKTORA O EWENTUALNEJ NIEOBECNOŚCI NA ZAJĘCIACH.
 12. WSZYSTKIE SPÓŹNIENIA, UZASADNIAMY INSTRUKTOROWI.
 13. PRZYCHODZIMY NA ZAJĘCIA TAŃCZYĆ, A PRZY OKAZJI SPOTKAĆ SIĘ ZE ZNAJOMYMI - NIE ODWROTNIE.
 14. NA ZAJĘCIACH NIE ISTNIEJE DLA NAS SŁOWO „NIE”.
 15. ZANIM WEJDZIEMY NA SALĘ PRZEKONAMY SIĘ, ŻE NAPRAWDĘ BARDZO TEGO CHCEMY, BY NIE „ZARAŻAĆ” INNYCH NEGATYWNĄ ENERGIĄ.
 16. WITAMY SIĘ I ŻEGNAMY ZE WSZYSTKIMI NA SALI.
 17. PIJEMY WODĘ PODCZAS ZAJĘĆ NA WYZNACZONYCH PRZEZ INSTRUKTORA PRZERWACH.
 18. NAGRYWAMY ZAJĘCIA TYLKO ZA ZGODĄ INSTRUKTORA.
 19. NIE WYCHODZIMY NA DWÓR W SPOCONYCH CIUCHACH – ZAWSZE MAMY ZE SOBĄ BUTY I CIUSZKI NA ZMIANĘ.
 20. TRAKTUJEMY PARKIECIARNIĘ Z SZACUNECZKIEM. DBAMY O CZYSTOŚĆ, OSZCZĘDZAMY ENERGIĘ, NIE SIUSIAMY NA DESKĘ ITP.
 21. W PRZYPADKU CHĘCI WZIĘCIA UDZIAŁU W POKAZACH, TURNIEJACH, WARSZTATACH NIEORGANIZOWANYCH PRZEZ PARKIECIARNIĘ, KONSULTUJEMY TO ZE SWOIM PROWADZĄCYM. WYSTĄPIENIE NA W/W WYDARZENIACH BEZ ZGODY INSTRUKTORA MOŻE SKUTKOWAĆ WYDALENIEM ZE STUDIA.
 22. STARAMY SIĘ BRAĆ UDZIAŁ W WARSZTATACH TANECZNYCH, OBOZACH, TURNIEJACH I INNYCH IMPREZACH, W KTÓRYCH MOŻNA JESZCZE BARDZIEJ ROZWINĄĆ SWÓJ TANIEC.