CENNIK OBOWIĄZUJĄCY OD MARCA 2019 R.

KARNETY MIESIĘCZNE

Karnet odnawialny wypas street (bez ograniczeń):

- pierwszy i drugi miesiąc - 140 zł

- kolejne miesiące - 120 zł

POJEDYNCZE ZAJĘCIA - 30 zł

KARNET ODNAWIALNY WYPAS STREET- upoważnia do udziału w zajęciach Kobiego i Małego oraz Adama - bez ograniczeń

 

Karnet AKROBATYKA

 

- dla członków Parkieciarni - 60 zł za miesiąc

- dla osób spoza - 80 zł za miesiąc