KARNET ODNAWIALNY

Jeśli chcesz mieć tańszy karnet - pilnuj systematyczności! Pierwsze dwa miesiące kosztują 180 zł za m-c, natomiast po tym okresie cena obniża się do 160zł. Warto zatem nie przerywać edukacji tanecznej z błachych powodów :)

Podajemy przykład:
„Halinka wykupuje karnet co m-c, np. październik, listopad, grudzień. Nagle w styczniu nie pojawia się na zajęciach i nie wykupuje karnetu. Po powrocie w lutym traci przywilej KARNETU ODNAWIALNEGO, a zatem pierwsze dwa m-ce (luty, marzec) kosztują ją 180zł za m-c, a po tym okresie znów wraca do ceny 160zł za m-c”. 
Powyższa akcja ma na celu systematyczniejsze uczęszczanie na zajęcia oraz premiowanie takich osób. Wyjątkiem od przerwania ciągłości karnetu, są sytuacje zdrowotne (choroby, kontuzje itp.) za okazaniem zwolnienia lekarskiego.  

*promocja nie łączy się z innymi


wróć