parkieciarnia biernacki - zajęcia po 26.04.21

KILKA ZASAD DOTYCZĄCYCH ZAJĘĆ PO 26.04.2021:

Drodzy rodzice. W związku z panującą sytuacją epidemiologiczną, w trosce o zdrowie dziaciaków i Wasze zdecydowaliśmy się wprowadzić dodatkowe zasady bezpieczeństwa.

Prosimy o szczegółowe zapoznanie się z poniższymi:

*aby wziąć udział w zajęciach stacjonarnych, należy dołączyć do Stowarzyszenia Tanecznego Parkieciarnia poprzez wypełnienie deklaracji członkowskiej. Deklaracje należy pobrać, wydrukować i wypełnić oraz dostarczyć do studia. Link do deklaracji poniżej:

deklaracja do pobrania  

- uczestnik czyli dziecko
- w miejscach podpisu rodzic/opiekun, podpisuje się osoba dorosła 

Stowarzyszenie działa w celach wspierających działalność Studia Tańca Parkieciarnia Tomasz Biernacki. Przynależność do Stowarzyszenia pozwala na udział w dofinansowanych wydarzeniach takich jak warsztaty, turnieje i inne wudarzenia mające na celu promocję tańca oraz ruchu. Każdy uczestnik ma prawo do wglądu do statutu. W tym celu oraz w przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt telefoniczny pod nr 600 635 405 lub mailowy: tomek@parkieciarnia.com.pl.

Dane stowarzyszenia: kliknij tu

*w budynku mogą przebywać wyłącznie uczestnicy zajęć. Wyjątek od tej zasady stanowią rodzice najmłodszej grupy (Bejbiski), którzy pomagają maluchom w przebraniu się lub toalecie. W czasie pobytu wew. budynku należy zachować bezpieczny odstęp oraz stosować się do obostrzeń panujących w kraju. 

*z powodów problemów kadrowych, na czas nieokreślony, recepcja będzie czynna tylko w przerwach między zajęciami:

- poniedziałki i środy:

15:45-16:00;
16:45-17:00;
18:00-18:10;
20:10-20:20;

- wtorki i czwartki:

15:45-16:00;
18:00-18:10;
20:10-20:20;

Dodatkowym dniem na załatwienie wszelkich formalności w recepcji będzie każdy poniedziałek pomiędzy godziną 18:10 a 19:10.

Za utrudnienia przepraszamy.

*płatności przekazujemy w podpisanych kopertach dzieciom, które przekażą je dalej instruktorowi. Wyjątek stanowią grupy akrobatyki, Bejbiski oraz High Five. W tych przypadkach opłaty prosimy "wrzucać" w podpisanej kopercie do skrzynki pocztowej znajdującej się na zewnątrz budynku, na ścianie obok głównego wejścia (do 10 dnia każdego miesiąca). 

*po wejściu do studia każdy musi zdezynfekować dłonie. Małym dzieciom dłonie dezynfekują rodzice.

*dzieci mogą korzystać z szatni używając co drugiego miejsca (prosimy o szybkie i sprawne przebieranie się aby zminimalizować czas pobytu w szatni). Wskazane jest przyjście w stroju tanecznym z wyłączeniem obuwia zmiennego (te należy zmieniać na miejscu w studiu).

*na akrobatyce ćwiczymy w skarpetkach najlepiej antypoślizgowych (zabieramy np. klapki aby przejść z szatni do sali)

*dzieci przynoszą wodę podpisaną lub oznaczoną tak aby bez problemu rozpoznać swoją butelkę/bidon.

*w toalecie trzymamy się zasad higieny (dokładne mycie rąk itd.).

*w przypadku występowania objawów chorobowych prosimy o pozostanie w domu – dziecko przychodzące do studia powinno być zdrowe.

*prosimy o odprowadzanie dzieci na zajęcia przez jednego z rodziców/opiekunów aby uniknąć zbędnych zgromadzeń.

*rodzic/opiekun zobowiązany jest do przyprowadzania i odbierania dziecka w maseczce.

*w razie wystąpienia objawów infekcji w postaci kataru, kaszlu, gorączki rodzic/opiekun zostanie poinformowany telefonicznie w celu niezwłocznego odebrania dziecka.

Życzymy zdrowia i do zobaczenia :)


wróć