ZMIANY STYCZNIOWE - ZAJĘCIA ODBYWAJĄCE SIĘ RAZ W TYGODNIU

Drodzy rodzice poniższe informacje dotyczą obu siedzib Parkieciarni Studio Tańca. Zmiany jakie następują od stycznia 2021 związane z opłatami za zajęcia, które odbywają się raz w tygodniu (akrobatyka, freestyle hip hop, taniec współczesny, No Limits, taniec brzucha):


*KARNET
Adekwatnie do karnetów tanecznych cena karnetu „odnawialnego” za miesiąc to:
- 120 zł za pierwszy i 120 zł za drugi miesiąc (nowi członkowie);
- 100 zł za każdy następny miesiąc przy utrzymaniu ciągłości wykupowania karnetu.
Oznacza to, że cena wyjściowa dla nowych osób przez pierwsze dwa miesiące to po 120 zł za każdy,  po czym dla stałych klientów opłata zmniejsza się na 100 zł. Jednak aby zachować tą kwotę należy odnawiać/wykupować karnet co miesiąc. Osoby, które z prywatnych powodów przerwą ciągłość na czas nieokreślony „wracają” na stawkę 120 zł na dwa miesiące. Sytuacje losowe mogą być rozwiązywane indywidualnie po wcześniejszej konsultacji. 

*OPŁATA ZA ZAJĘCIA POJEDYNCZE
Istnieje możliwość opłacania zajęć pojedynczych. Stawka za takie zajęcia to 30 zł, jednak wybór opłaty (karnet czy pojedyncze zajęcia) musi nastąpić do 10 dnia każdego miesiąca (o czym należy nas poinformować). W takiej sytuacji (przed lub po każdym treningu) należy każdorazowo uiścić opłatę 40 zł i tak do końca miesiąca. W przypadku braku deklaracji (do 10 dnia miesiąca) dotyczącej opłacania zajęć pojedynczych oznacza to, że rodzic zdecydował się na opcje karnetu, który należy opłacić w pełnej kwocie niezależnie od obecności dziecka.
Co ważne!
Pierwszeństwo wejścia na salę mają osoby z ważnym karnetem. W przypadku gdy zostanie wykupiona maksymalna ilość miejsc w grupie, nie będzie można uczestniczyć w zajęciach na podstawie opłacania pojedynczych zajęć. 

*REZERWACJA MIEJSCA w przypadku przerwy
Zdarzają się przypadki przerwy miesięcznej, dwumiesięcznej, w których proszeni jesteśmy o zatrzymanie miejsca dla dziecka. W sytuacji gdy w grupie są wolne miejsca, nie stanowi to problemu natomiast w grupach o maksymalnej liczbie dzieci + liście rezerwowej do tej grupy, aby „zatrzymać” miejsce dla dziecka należy opłacać miesiące, mimo przerwy. Bardzo często zdarzały się sytuacje kiedy „trzymaliśmy” miejsce dla danej osoby, tym samym wstrzymując chętne osoby z listy rezerwowej po czym jednak osoba, która miała wrócić na zajęcia po prostu nie wracała, a osoby z listy rezerwowej rozmyślały się z powodu zbyt długiego oczekiwania na udział w zajęciach. 

Przypominamy, że opłaty należy uiszczać do 10 dnia miesiąca.

Pozdrawiamy :)

 


wróć